LIAA ATBALSTS

 

 

SIA GILINE FOR LIFE NOSLĒGTS LĪGUMS AR LIAA PAR INKUBĀCIJAS ATBALSTA SAŅEMŠANU ERAF PROJEKTA NR. 3.1.1.6/16/I/00101

“REĢIONĀLIE BIZNESA INKUBATORI UN RADOŠO INDUSTRIJU INKUBATORS IETVAROS..

sutartis Nr. BIZIN-I-2017/519

 

 

SIA GILINE FOR LIFEE”

Atbalsta pasākums tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 Darbības Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1. 3.2.1.2. pasākuma Starptautiskās konkurētspējas veicināšana īstenošanas noteikumiteikumi”

sutartis Nr. SKV-L-2018/42

 

SIA "Giline for life" tiek sniegts atbalsts Europos regioninės plėtros fondas

"Tehnoloģiju pārneses programa"

(projekto identifikacijos numeris 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros.

Šķiedrtųjų saturošas produkto kūrimas uz obuolių spiedpalieku bazės,veicinot obuolių perdirbi,to šaluproduktu naudojimą.

sutartis Nr. VP-L-2019/16