LIAA ATBALSTS

 

 

SIA GILINE FOR LIFE NOSLĒGTS LĪGUMS AR LIAA PAR INKUBĀCIJAS ATBALSTA SAŅEMŠANU ERAF PROJEKTA NR. 3.1.1.6/16/I/00101

“REĢIONĀLIE BIZNESA INKUBATORI UN RADOŠO INDUSTRIJU INKUBATORS IETVAROS..

Lepinga Nr. BIZIN-I-2017/519

 

 

SIA GILINE FOR LIFEE”

Atbalsta pasākums tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumiem Nr. 678 Darbības Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1. 3.2.1.2. ürituse Starptautiskās konkurētspējas veicināšana īstenošanas noteikumiteikumi”

Lepinga Nr. SKV-L-2018/42

 

SIA "Giline for life" tiek sniegts atbalsts Eiropas Reģionālās arengu fonda projekta

"Tehnoloģiju pārneses programm"

(projekta identifikatsiooni number 1.2.1.2/16/I/001) raames.

Šķiedrainete saturoša toote väljatöötamine uz õuna spiedpalieku baasi,veicinot ābolu töötlemist,to kõrvalproduktu kasutamist.

Lepinga Nr. VP-L-2019/16